Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Železniční stavby

Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NK20150100 obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
NK20150200 obor Konstrukce a dopravní stavby, 2. semestr V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 22
Povinné předměty zaměření
NK20150106 obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Železniční stavby, 1. semestr V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
NK20150206 obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Železniční stavby, 2. semestr V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
20
Minimální počet kreditů 28
Volitelné předměty
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NK20150100_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NK20150200_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
NK20150200_2 obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NK20150300_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 40
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu 2015-16

Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012330.html