Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán obor Stavební management

Studijní obor: Stavební management
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NN20150100 obor Stavební management, 1. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
NN20150200 obor Stavební management, 2. semestr V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
26
Minimální počet kreditů 56
Povinně volitelné předměty
NN20150200_1 obor Stavební management, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
NN20150300 obor Stavební management, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 34
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu 2015-16

Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012287.html