Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán obor Materiálové inženýrství

Studijní obor: Materiálové inženýrství
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NM20150100 obor Materiálové inženýrství, 1. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
NM20150200 obor Materiálové inženýrství, 2. semestr V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 51
Volitelné předměty
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NM20150200_1 obor Materiálové inženýrství, volitelný diplomový seminář V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NM20150200_2 obor Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
NM20150300_1 obor Materiálové inženýrství, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 39
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plánje platný do nástupu 2015-16

obor Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty [NM20150200_2]

nebo jiné předměty

Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012286.html