Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb

Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NC20150100 obor Kostrukce pozemních staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
23
NC20150200 obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
19
Minimální počet kreditů 42
Volitelné předměty
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NC20150100_1 obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 1. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NC20150200_1 obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 2. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NC20150100_2 obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 2)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
NC20150300_1 obor Konstrukce pozemních staveb, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 48
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu do studia 2015-16

Platnost dat k 16. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012270.html