Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Společný plán před přiřazením do oboru, verze pro ty, kteří se zapsali v letech 2015

Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Společný plán před přiřazením do oboru, verze pro ty, kteří se zapsali v letech 2015
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MI-P-EM.2014 Povinné magisterské předměty ekonomicko-manažerské, verze od nástupního ročníku 2014 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
MI-PP.2014 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze od nástupního ročníku 2014 V této skupině musíte získat 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
61
Minimální počet kreditů 63
Povinně volitelné oborové předměty
MI-PO+PZ.2015 Povinné předměty všech magisterských oborů a zaměření programu Informatika pohromadě, verze 2015
0
Minimální počet kreditů 0
Povinné humanitní
MI-PP-HU.1 Povinné humanitní předměty magisterského programu Informatika V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné humanitní
MI-PV-HU.2014 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, od 2014 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
MI-V Volitelné předměty magisterského programu Informatika
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 68
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2015 do prezenční formy studia magistrského programu

Povinné magisterské předměty ekonomicko-manažerské, verze od nástupního ročníku 2014 [MI-P-EM.2014]

Opozdilým studentům: Student, kterému chybí PRM a tento již není v nabídce, si zapíše nový předmět PCM a tento nový předmět mu nahradí chybějící předmět PRM.

Povinné předměty všech magisterských oborů a zaměření programu Informatika pohromadě, verze 2015 [MI-PO+PZ.2015]

V seznamu je i PP předmět MI-PAA. Tento si zapište v prvním, nebo třetím semestru podle toho, do kterého oboru se hodláte profilovat. Seznam nabízí povinné předměty všech magisterských oborů a jejich zaměření na ČVUT FIT. Za tyto předměty musíte do konce studia splnit 33 kreditů. Postupně vybírejte tak, abyste do konce studia splnili všechny povinné předměty oboru, případně zaměření, do kterého se chcete vyprofilovat a skládat státní závěrečnou zkoušku. Obor si můžete zvolit kdykoliv, nejpozději tak uděláte volbou zadání bakalářské závěrečné práce.

Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, od 2014 [MI-PV-HU.2014]

Jesliže student absolvoval některý ze zde nabídnutých předmětů v bc. studiu, musí si vybrat jiný humanitní předmět.

Volitelné předměty magisterského programu Informatika [MI-V]

Do skupiny jsou zařazeny všechny předměty, které jsou v paralelních oborech povinné. Přidány jsou některé další. Vedle vyjmenovaných předmětů si můžete zapsat jako volitelné některé předměty z ostatních magisterských programů na ČVUT prezenční formy studia. U těchto předmětů nelze následně požádat o jejich uznání pro vyšší roli, než volitelný.

Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011346.html