Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Znalostní inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2015

Studijní obor: Znalostní inženýrství katedra aplikované matematiky
Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Znalostní inženýrství - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2015
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MI-P-EM.2014 Povinné magisterské předměty ekonomicko-manažerské, verze od nástupního ročníku 2014 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
MI-PP.2014 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze od nástupního ročníku 2014 V této skupině musíte získat 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
61
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty oboru
MI-PO-ZI.2015 Povinné předměty magisterského oboru Znalostní inženýrství, verze 2015 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Povinné humanitní
MI-PP-HU.1 Povinné humanitní předměty magisterského programu Informatika V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné humanitní
MI-PV-HU.1 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze od nástupního ročníku 2012 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
MI-V Volitelné předměty magisterského programu Informatika
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 96
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 24
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2015 do prezenční formy studia magistrského odobru Znalostní inženýrství.

Povinné magisterské předměty ekonomicko-manažerské, verze od nástupního ročníku 2014 [MI-P-EM.2014]

Opozdilým studentům: Student, kterému chybí PRM a tento již není v nabídce, si zapíše nový předmět PCM a tento nový předmět mu nahradí chybějící předmět PRM.

Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze od nástupního ročníku 2012 [MI-PV-HU.1]

Jesliže student absolvoval některý ze zde nabídnutých předmětů v bc. studiu, musí si vybrat jiný humanitní předmět

Volitelné předměty magisterského programu Informatika [MI-V]

Do skupiny jsou zařazeny všechny předměty, které jsou v paralelních oborech povinné. Přidány jsou některé další. Vedle vyjmenovaných předmětů si můžete zapsat jako volitelné některé předměty z ostatních magisterských programů na ČVUT prezenční formy studia. U těchto předmětů nelze následně požádat o jejich uznání pro vyšší roli, než volitelný.

Platnost dat k 29. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30011345.html