Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Studijní obor: Optika a optometrie katedra přírodovědných oborů
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Optika a optometrie - nástup ke studiu 15/16
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17PBO POV 15 OPT povinné 15 V této skupině musíte získat 172 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 49 předmětů
172
Minimální počet kreditů 172
Povinně volitelné předměty
17PBO PV 4S 15 16 OPT PV 4. semestr 15 16 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17PBO PV 5S 15 16 OPT PV 5. semestr 15 16 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
4
17PBO PV 6S OPT PV 6. semestr 13_14_15_16 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010168.html