Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Bc. Branch WSI, Specialization Software Engineering, Presented in English, Version 2015-2020

Studijní obor: Software Engineering (Bachelor, in English) katedra softwarového inženýrství
Studijní program: Informatics (in English) Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bachelor Branch WSI, Specialization Software Engineering, in English, Version 2015 - 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIE-PP.2015 Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 119 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
119
Minimální počet kreditů 119
Povinné předměty zaměření
BIE-PZ-WSI-SI.2015 Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
29
Minimální počet kreditů 29
Povinné ekonomické
BIE-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIE-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics, and Management Courses, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné humanitní
BIE-PV-HU.2015 Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIE-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English
0
BIE-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017
0
BIE-V.2017 Purely Elective Bachelor Courses, Version 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180
Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 [BIE-PV-HU.2015]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English [BIE-V-PRO_MG]

Modules in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017 [BIE-WSI-SI-VO.2017]

Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření s výjimkou zaměření BIE-WSI-SI-VO.2017

Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010086.html