Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Bc. program Informatika, komb. forma, pro fázi studia bez oboru, verze 2015 - 2020

Studijní obor: Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. program Informatika, kombinovaná forma, stud. plán pro fázi studia bez oboru, verze 2015 - 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2015 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat 119 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
119
Minimální počet kreditů 119
Povinně volitelné předměty oboru/specializace
BIK-PO+PZ.2017 Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM.2015 Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 11)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné ekonomické
BIK-PP-EM.2015 Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 131
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 49
Celkový počet kreditů 180
Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30009925.html