Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Studijní plán Computer Systems and Networks, Presented in English - for Students who Enrolled in 2014 and 2015

Studijní obor: Computer Systems and Networks katedra počítačových systémů
Studijní program: Informatics (in English) Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Computer Systems and Networks, Presented in English - for Students who Enrolled in 2014 and 2015
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MIE-PP.2014 Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2014, in English V této skupině musíte získat 62 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
62
MIE-P-EM.2014 Compulsory Elective Economical Master Courses, in English - Version 2014 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 64
Povinné předměty oboru
MIE-PO-PSS.2013 Compulsory Courses of Master Branch Computer Systems and Networks, in English, Version 2013 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Povinné humanitní
MIE-PP-HU.1 Compulsory Social Courses of Master Program Informatics, Presented in English V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné humanitní
MIE-PV-HU.1 Compulsory Elective Social Courses, Presented in English V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
MIE-V Elective Courses of Master Study Program Informatics, Presented in English
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 97
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 120
Compulsory Elective Economical Master Courses, in English - Version 2014 [MIE-P-EM.2014]

Opozdilým studentům: Student, kterému chybí PRM a tento již není v nabídce, si zapíše nový předmět PCM a tento nový předmět mu nahradí chybějící předmět PRM.

Compulsory Elective Social Courses, Presented in English [MIE-PV-HU.1]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30009834.html