Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán IS joint degree nav.prez.12/13

Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
3.S.NPIS 13/14 EN 3.sem.nav.prez. IS 13/14 angličtina V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
3.S.NPIS-V1-12/13 3.sem.obor IS 1.výběr předmětů od 12/13 (pro N3710) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.NPIS-V2-12/13 3.sem.obor IS 2.výběr předmětů od 12/13 (pro N3710) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XNDPIS 13/14 Diplomová práce IS 13/14 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
22
2.S.NPIS 11/12 2.sem.nav.prez.IS od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
28
XNDPIS 12/13 Diplomová práce obor IS V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
22
Minimální počet kreditů 98
Semestrální projekt
XN IS 1.-4. 12/13 Projekt IS 1.-4.sem. 12/13 V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
16
Minimální počet kreditů 16
Povinné předměty programu
1.S.NPIS 11/12 1.sem.nav.prez.IS od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Počet předepsaných kreditů celkem 142
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -22
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30008168.html