Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Teoretická informatika, kombinovaná forma studia, verze 2014

Studijní obor: Teoretická informatika katedra teoretické informatiky
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Teoretická informatika, kombinovaná forma studia - verze pro ty, kteří se zapsali v 2014
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2014 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2014 V této skupině musíte získat 122 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
122
Minimální počet kreditů 122
Povinné předměty oboru
BIK-PO-TI.2 Povinné předměty bakalářského oboru Teoretická informatika, komb. forma, verze 2012 a 2013 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM Povinně volitelné předměty ekonomické bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma forma V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2014/15 do kombinované formy studia bakalářského programu

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30008116.html