Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Informační technologie, kombinovaná forma studia, verze 2014

Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Informační technologie, kombinovaná forma studia - verze pro ty, kteří se zapsali v r. 2014
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2014 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2014 V této skupině musíte získat 122 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
122
Minimální počet kreditů 122
Povinné předměty oboru
BIK-PO-IT.2 Povinné předměty bakalářského oboru Informační technologie, komb. forma, verze od nást. roč. 2012 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM Povinně volitelné předměty ekonomické bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma forma V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2014/15 do kombinované formy studia bakalářského programu

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Povinné předměty bakalářského oboru Informační technologie, komb. forma, verze od nást. roč. 2012 [BIK-PO-IT.2]

Opozdilý student oboru BI-IT, kterému ještě chybí povinný předmět BI-AWD se musí se obrátit na dvojici učitelů Valenta a Bařinka za účelem provedení rozdílové zkoušky.

Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30008113.html