Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Informační technologie - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014

Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Informační technologie - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.2014 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v roce 2014 V této skupině musíte získat 122 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
122
Minimální počet kreditů 122
Povinné předměty oboru
BI-PO-IT.2 Povinné předměty bakalářského oboru Informační technologie, verze pro ročníky 2012 a 2013 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BI-PV-EM Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné humanitní
BI-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, od ročníku 2012 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2014/15 do prezenční formy studia bakalářského programu

Povinné předměty bakalářského oboru Informační technologie, verze pro ročníky 2012 a 2013 [BI-PO-IT.2]

Opozdilý student oboru BI-IT, kterému ještě chybí povinný předmět BI-AWD se musí se obrátit na dvojici učitelů Valenta a Bařinka za účelem provedení rozdílové zkoušky.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v roce 2014 [BI-PP.2014]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, od ročníku 2012 [BI-PV-HU]

U humanitních předmětů, uvedených v této skupině fakulta garantuje zajištění výuky. Tyto předměty jsou uvedeny ještě v jedné skupině společně s předměty negarantovanými. Tam je předepsána povinnost absolvovat jeden humanitní předmět za alespoň 2 kredity.

Volitelné předměty bakalářského programu Informatika [BI-V]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 8. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30008108.html