Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Studijní plán Společný plán pro období před přiřazením k oboru, verze 2014

Studijní obor: Nespecifikovaný obor studia - Unspecified Branch of Study
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Pro období před volbou oboru - verze 2014
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2014 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2014 V této skupině musíte získat 122 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
122
Minimální počet kreditů 122
Povinně volitelné oborové předměty
BIK-PO-ALL.2 Povinné předměty všech bakalářských oborů programu Informatika, komb. forma, verze 2012 a 2013 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM Povinně volitelné předměty ekonomické bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma forma V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2014/15 do kombinované formy studia bakalářského programu

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Povinné předměty všech bakalářských oborů programu Informatika, komb. forma, verze 2012 a 2013 [BIK-PO-ALL.2]

Seznam nabízí povinné předměty oboru všech bakalářských oborů na ČVUT FIT v kombinované formě studia. Povinnost splnění 34 kreditů byste neměl(a) splnit libovolným výběrem ze zde uvedených kreditů. Postupně vybírejte tak, abyste do konce studia splnili všechny povinné předměty oboru, do kterého se chcete vyprofilovat.

Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30008067.html