Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán konstrukce pozemních staveb - 2014

Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NC20140100 NC20140100 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
23
NC20140100_1 NC20140100_1 V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NC20140200 NC20140200 V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
19
NC20140200_1 NC20140200_1 V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 52
Povinně volitelné předměty
NC20140200_2 NC20140200_2 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
NC20140300_1 NC20140300_1 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 38
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90
NC20140300_1 [NC20140300_1]

NC20130300_1 #

Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007969.html