Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář

Studijní obor: Zdravotnický záchranář katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Zdravotnický záchranář - nástup ke studiu 14/15, 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17PBZ POV 14 ZZ povinné 14 V této skupině musíte získat 178 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 81 předmětů
178
Minimální počet kreditů 178
Povinně volitelné předměty
17PBZ PV 1S 14 ZZ PV 1.semestr 14 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007765.html