Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik v aj

Studijní obor: Biomedicínský technik katedra biomedicínské techniky
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika (studium v angličtině) Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Biomedicínský technik v aj - nástup ke studiu 14/15, 15/16, 16/17
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17ABB POV 14 BMT v AJ povinné 14 V této skupině musíte získat 170 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 51 předmětů
170
Minimální počet kreditů 170
Povinně volitelné předměty
17ABB PV 2S 14 BMT v AJ PV 2. semestr 14 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17ABB PV 3S 14 BMT v AJ PV 3. semestr 14 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
17ABB PV 4S 14 BMT v AJ PV 4. semestr 14 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17ABB PV 5S 14 BMT v AJ PV 5. semestr 14 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17ABB PV 6S 14 BMT v AJ PV 6. semestr 14 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007748.html