Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Informatika, plán pro fázi studia bez oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2013

Studijní obor: Nespecifikovaný obor studia - Unspecified Branch of Study
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Informatika, plán pro fázi studia bez oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2013
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.2013 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v roce 2013 V této skupině musíte získat 122 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
122
Minimální počet kreditů 122
Povinně volitelné oborové předměty
BI-PO-ALL.2 Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika, verze pro ročníky 2012 a 2013 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BI-PV-EM Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné humanitní
BI-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, od ročníku 2012 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2013 do prezenční formy studia bakalářského programu

Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika, verze pro ročníky 2012 a 2013 [BI-PO-ALL.2]

Seznam nabízí povinné předměty všech bakalářských oborů na ČVUT FIT. Za tyto předměty musíte do konce studia splnit 33 kreditů. Postupně vybírejte tak, abyste do konce studia splnili všechny povinné předměty oboru, do kterého se chcete vyprofilovat a skládat státní závěrečnou zkoušku. Obor si můžete zvolit kdykoliv, nejpozději tak uděláte volbou zadání bakalářské závěrečné práce.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v roce 2013 [BI-PP.2013]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, od ročníku 2012 [BI-PV-HU]

U humanitních předmětů, uvedených v této skupině fakulta garantuje zajištění výuky. Tyto předměty jsou uvedeny ještě v jedné skupině společně s předměty negarantovanými. Tam je předepsána povinnost absolvovat jeden humanitní předmět za alespoň 2 kredity.

Volitelné předměty bakalářského programu Informatika [BI-V]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006563.html