Logo ČVUT
Loading...
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Studijní plán Web a multimedia - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2011

Studijní obor: Web a multimédia katedra softwarového inženýrství
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Web a multimedia - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2011
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.1 Povinné předměty bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat 112 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 19 předmětů
112
BI-EPDSK Ekonomika podnikání V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 116
Povinné předměty oboru
BI-PO-WM Povinné předměty bakalářského oboru Web a multimédia, prezenční forma V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
35
BI-WT2-WTA Povinný předmět pokročilých webových technologií V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 40
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BI-PV-EM Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné humanitní
BI-PV-HU+NG Humanitní předměty včetně negarantovaných, jsou relevantní pouze nastoupivší v roce 2009 až 2011 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
BI-PV-HU.1 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, 2010 a 2011 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
2
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2011/2012

Povinné předměty bakalářského oboru Web a multimédia, prezenční forma [BI-PO-WM]

Student, kteremu chybi WT1 a/nebo WT2, si předmět může zapsat nejpozdějí v a.r. 2016/17. <br /> Pro opozdilce: Předmět WT1 lze splnit v zastoupení úspěšným absolvováním dvou předmětů: TWA.1 + PHP. <br /> Student, kterému byly z předchozího studia uznány předměty WT1 a WT2, může požádat o uznání předmětu TWA.1.<br /> V případě, že studentovi byl z předchozího studia uznán pouze jeden z předmětů WT1 a WT2, musí absolvovat předmět TWA.1. Před tím si může dle vlastního uvážení zapsat některé z podpůrných volitelných předmětů PHP , PJS a ZWU, aby získal požadované vstupní znalosti pro předmět TWA.1.<br />

Humanitní předměty včetně negarantovaných, jsou relevantní pouze nastoupivší v roce 2009 až 2011 [BI-PV-HU+NG]

Povinně volitelná skupina humanitních předmětů obsahuje vedle garantovaných humanitních bakalářských předmětů i předměty, které fakulta nemá nasmlouvané a tudíž jejichž výuku fakulta negarantuje ani nefinancuje.

Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, 2010 a 2011 [BI-PV-HU.1]

Fakulta garantuje dostupnost těchto předmětů.

Volitelné předměty bakalářského programu Informatika [BI-V]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Povinný předmět pokročilých webových technologií [BI-WT2-WTA]

Pro přechodné období WTA -> WT2

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 16. 10. 2017
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004340.html