Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Komunikace, multimédia a elektronika - Komunikační systémy

Studijní obor: Komunikační systémy katedra teorie obvodů
Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Komunikační systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MKMEBME-K Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MKMEP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 37 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
37
MKMEPRO-K Projekt V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 68
Povinné předměty oboru
MKMEPO5-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Volitelné předměty
MKMEEM-K Ekonomicko managerské předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 14)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MKMEH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MTV-K Tělesná výchova
0
MKMEVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MKMEVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 26. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004232.html