Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán konstrukce pozemních staveb - 2009

Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BI20090100 BI20090100 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BI20090100_1 BI20090100_1 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BI20090200 BI20090200 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BI20090300 BI20090300 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
BI20090400 BI20090400 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
BC20090500 BC20090500 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BC20090600 BC20090600 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
28
BC20090700 BC20090700 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
22
BC20090700_1 BC20090700_1 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BC20090800 BC20090800 V této skupině musíte získat 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
14
BTV_KURZ_P BTV_KURZY_POV
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
0
BC20090800_1 BC20090800_1 V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 222
Povinně volitelné předměty
BI20090300_1 BI20090300_1 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BI20090400_1 BI20090400_1 V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BI20090400_2 BI20090400_2 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
BC20090700_2 BC20090700_2 V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
12
Minimální počet kreditů 18
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001128.html