Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství

Studijní obor: Biomedicínské inženýrství katedra kybernetiky
Studijní program: Biomedicínské inženýrství a informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Biomedicínské inženýrství - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MBIOBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MBIODIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MBIOHUMEKO Povinné humanitní a ekonomicko-manažerské předměty V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
9
MBIOP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty oboru
MBIOPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 43 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
43
Minimální počet kreditů 43
Volitelné předměty
MJK Jazykové kurzy
0
MBIOPRO Projekt
0
MTV Tělesná výchova
0
MBIOVOL Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MBIOVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001042.html