Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínská informatika

Studijní obor: Biomedicínská informatika katedra kybernetiky
Studijní program: Biomedicínské inženýrství a informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Biomedicínská informatika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MBIOBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MBIODIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MBIOP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty oboru
MBIOPO2 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 33 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
33
Minimální počet kreditů 33
Volitelné předměty
MBIOHUM Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MJK Jazykové kurzy
0
MBIOPRO Projekt
0
MTV Tělesná výchova
0
MBIOVOL Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 91
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 29
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MBIOVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001041.html