Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Společný 1.ročník (STM-A7B)

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Softwarové technologie a management Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Společný 1. ročník (STM-A7B)
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BSTMBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BSTMBBE2-K Bezpečnost bakalářské etapy 2
0
BSTMP1-K Povinné předměty programu 1.ročník V této skupině musíte získat 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
61
BSTMPRO-K Projekt V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
BSTMECTSZAJ-K Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 86
Volitelné předměty
BSTMECTSH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 29)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BSTMVOL-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -30
Celkový počet kreditů 60
Platnost dat k 20. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000561.html