Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Web a multimedia (STM-A7B-přechodné)

Studijní obor: Web a multimedia katedra počítačové grafiky a interakce
Studijní program: Softwarové technologie a management Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Web a multimedia (STM-A7B-přechodné)
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ASBP-D Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
ASPZ-D Povinné 1. ročník V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BSTMBBE2-K Bezpečnost bakalářské etapy 2
0
BSTMP23-K Povinné předměty programu 2. a 3.ročník V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
35
BSTMPRO-K Projekt V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty oboru
BSTMPOWM-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 34 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
34
Minimální počet kreditů 34
Volitelné předměty
BSTMHJKTV-K Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BSTMVOL-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
AZAJ-D Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 152
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 28
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000284.html