Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Manažerská informatika (STM-A7B-přechodné)

Studijní obor: Manažerská informatika katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Softwarové technologie a management Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Manažerská informatika (STM-A7B-přechodné)
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ASBP-D Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
ASPZ-D Povinné 1. ročník V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BSTMBBE2-K Bezpečnost bakalářské etapy 2
0
BSTMP23MI-K Povinné předměty programu 2. a 3.ročník V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BSTMPRO-K Projekt V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 55
Povinné předměty oboru
BSTMPOMI-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 38 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
38
Minimální počet kreditů 38
Volitelné předměty
BSTMHJKTV-K Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BSTMVOL-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
AZAJ-D Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 151
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 29
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 20. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000283.html