Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné)

Studijní obor: Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) katedra kybernetiky
Studijní program: Softwarové technologie a management Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné)
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ASBP-D Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
ASPZ-D Povinné 1. ročník V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BSTMBBE2-K Bezpečnost bakalářské etapy 2
0
BSTMP23-K Povinné předměty programu 2. a 3.ročník V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
35
BSTMPRO-K Projekt V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty oboru
BSTMPOIS-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 34 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
34
Minimální počet kreditů 34
Volitelné předměty
BSTMHJKTV-K Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BSTMVOL-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
AKAJ-D Kurzy anglického jazyka V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000282.html