Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy

Studijní obor: Letecké a kosmické systémy katedra měření
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Letecké a kosmické systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MKYRBME1-K Bezpečnost magisterské etapy
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MKYRP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
36
MKYRPRO-K Projekt V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 71
Povinné předměty oboru
MKYRPO4-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
29
Minimální počet kreditů 29
Volitelné předměty
MKYRH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MTV-K Tělesná výchova
0
MKYRVOLPRELKS-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MKYRVOLPRELKS-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 26. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000122.html