Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy

Studijní obor: Letecké a kosmické systémy katedra měření
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Letecké a kosmické systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MKYRBME1 Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
36
MKYRPRO Projekt V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 71
Povinné předměty oboru
MKYRPO4 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
29
Minimální počet kreditů 29
Volitelné předměty
MKYRH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 28)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MJK Jazykové kurzy
0
MTV Tělesná výchova
0
MKYRVOLPRELKS Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MKYRVOLPRELKS]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 29. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000121.html