Logo ČVUT
Loading...
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Studijní plán Informatika, plán pro fázi studia bez oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2009 a 2010

Studijní obor: Nespecifikovaný obor studia - Unspecified Branch of Study
Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Informatika, plán pro fázi studia bez oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2009 a 2010
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP Povinné předměty bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat 112 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 19 předmětů
112
BI-EPDSK Ekonomika podnikání V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 116
Povinně volitelné oborové předměty
BI-PO-ALL Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BI-PV-EM Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bakalářského programu Informatika V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné humanitní
BI-PV-HU+NG Humanitní předměty včetně negarantovaných, jsou relevantní pouze nastoupivší v roce 2009 až 2011 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
BI-PV-HU.1 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, 2010 a 2011 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
2
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika
0
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 161
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 180
Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika [BI-PO-ALL]

Seznam nabízí povinné předměty všech bakalářských oborů na ČVUT FIT. Za tyto předměty musíte do konce studia splnit 33 kreditů. Postupně vybírejte tak, abyste do konce studia splnili všechny povinné předměty oboru, do kterého se chcete vyprofilovat a skládat státní závěrečnou zkoušku. Obor si můžete zvolit kdykoliv, nejpozději tak uděláte volbou zadání bakalářské závěrečné práce.

Humanitní předměty včetně negarantovaných, jsou relevantní pouze nastoupivší v roce 2009 až 2011 [BI-PV-HU+NG]

Povinně volitelná skupina humanitních předmětů obsahuje vedle garantovaných humanitních bakalářských předmětů i předměty, které fakulta nemá nasmlouvané a tudíž jejichž výuku fakulta negarantuje ani nefinancuje.

Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, 2010 a 2011 [BI-PV-HU.1]

Fakulta garantuje dostupnost těchto předmětů.

Volitelné předměty bakalářského programu Informatika [BI-V]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu, povinný předmět oboru nebo povinně volitelný předmět.

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Zkouška z angličtiny interní [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 16. 10. 2017
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000087.html