Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Komunikace, multimédia a elektronika, před rozřazením do oborů

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Komunikace, multimedia a elektronika - před rozřazením do oborů
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKMEBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BKMEP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 118 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 23 předmětů
118
BKMEPRO-K Projekt I V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEPRO2-K Projekt II V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEZAJ-K Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 144
Volitelné předměty
BKMEH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 24)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BKMEVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 152
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 28
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [BKMEVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000084.html