Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Open Informatics

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Open Informatics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAPE Bachelor Thesis V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BOIEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 89 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
89
BOIEBBE Safety of the bachelor's studies
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 109
Volitelné předměty
BOIEVOLSUB Elective special subjects
0
BOIEJKA English languege courses
0
BOIEHEM Humanities, economically-management subjects V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 999)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
12
BETVK Physical Courses
0
BETV Physical Training
0
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 121
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 59
Celkový počet kreditů 180
Elective special subjects [BOIEVOLSUB]

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. \\

Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000083.html