Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Communications, Multimedia and Electronics

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Communications, Multimedia and Electronics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAPE Bachelor Thesis V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKMEEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 118 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 23 předmětů
118
BKMEEPRO Project I V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEEPRO2 Project II V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEEBBE Safety of the bachelor's studies
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 144
Volitelné předměty
BKMEEVOLSUB Elective subjects
0
BKMEEJKA English language courses
0
BKMEEH Humanities subjects V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 26)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
BEJK Language courses
0
BETVK Physical Courses
0
BETV Physical Training
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 152
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 28
Celkový počet kreditů 180
Elective subjects [BKMEEVOLSUB]

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. \\

Platnost dat k 13. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000081.html