Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Navaz.DSprez.08/09začátek

Studijní obor: Dopravní systémy a technika
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10410205.html