Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Inteligentní budovy

Studijní program: Inteligentní budovy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Inteligentní budovy
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MIBBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MIBDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů (maximálně 78)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
26
MIBP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 46 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
46
MIBPRO1 Projekt 1 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
MIBPRO2 Projekt 2 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 84
Povinně volitelné předměty
MIBPV1 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 44)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
MIBPV3 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 52)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
12
MIBPV2 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 68)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
MIBVOL Doporučené volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 45)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MIBVOLIT Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1032006.html