Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán 2.blok PL 04/05 začátek

Studijní obor: Provoz a řízení letecké dopravy
Studijní program: Dopravní inženýrství a spoje Typ studia: Magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 210
Celkový počet kreditů 210
Platnost dat k 15. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10317505.html