Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Electrical Engineering and Management

Studijní obor: Elektrotechnika a management katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Electrical Engineering and Management - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAPE Bachelor Thesis V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BEEMEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 117 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 23 předmětů
117
BEEMEPRO1 Project V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
BEEMEBBE Safety of the bachelor's studies
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 142
Povinné předměty oboru
BEEMEPO2 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
20
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
BEEMEVOLSUB Elective subjects
0
BEEMEJKA English language courses
0
BEEMEH Humanities subjects V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 26)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BEJK Language courses
0
BETVK Physical Courses
0
BETV Physical Training
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180
Elective subjects [BEEMEVOLSUB]

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. \\

Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10247904.html