Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Cybernetics and Robotics - Systems and Control

Studijní obor: Systémy a řízení katedra řídicí techniky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Systems and Control - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAPE Bachelor Thesis V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKYREP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 118 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
118
BKYREPRO Project V této skupině musíte získat 7 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
7
BKYREBBE Safety of the bachelor's studies
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 145
Povinné předměty oboru
BKYREPO3 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
BKYREVOLSUB Elective special subjects
0
BKYREJKA English language courses
0
BKYREH Humanities subjects V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 26)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BEJK Language courses
0
BETVK Physical Courses
0
BETV Physical Training
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 167
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 180
Elective special subjects [BKYREVOLSUB]

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.\\

Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10247704.html