Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Studijní plán Otevřená informatika - Počítačové inženýrství

Studijní obor: Počítačové inženýrství katedra řídicí techniky
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Počítačové inženýrství - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MOIBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
MOIPRO Softwarový nebo výzkumný projekt V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 49
Povinné předměty oboru
MOIPO2 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
MOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
MOIVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 85
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 35
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MOIVOLPRE]

~Student si může zvolit libovolný předmět magisterského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, KME - Komunikace, multimédia a elektronika, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru. \\

Platnost dat k 19. 12. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10243104.html