Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení elektrotechniky

Studijní obor: Ekonomika a řízení elektrotechniky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MEEMBME3 Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MEEMP3 Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
51
MEEMPRO4 Projekt V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty oboru
MEEMPO5 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
26
Minimální počet kreditů 26
Volitelné předměty
MEEMH01 Humanitní předměty
0
MJK Jazykové kurzy
0
MTV Tělesná výchova
0
MEEMVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 107
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MEEMVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10241804.html