Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky

Studijní obor: Ekonomika a řízení energetiky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Ekonomika a řízení energetiky - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MEEMBME3 Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MEEMP2 Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
50
MEEMPRO4 Projekt V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty oboru
MEEMPO4 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
31
Minimální počet kreditů 31
Volitelné předměty
MEEMH01 Humanitní předměty
0
MJK Jazykové kurzy
0
MTV Tělesná výchova
0
MEEMVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MEEMVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 17. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10241704.html