Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické stroje, přístroje a pohony

Studijní obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony katedra elektrických pohonů a trakce
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MEEMBME1 Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MEEMP1 Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
61
MEEMPRO2 Projekt V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
Minimální počet kreditů 96
Povinné předměty oboru
MEEMPO2 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
MEEMH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 28)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MJK Jazykové kurzy
0
MTV Tělesná výchova
0
MEEMVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MEEMVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 7. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10241504.html