Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Kybernetika a robotika - Robotika

Studijní obor: Robotika katedra kybernetiky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Robotika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MKYRBME Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
36
MKYRPRO Projekt V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 71
Povinné předměty oboru
MKYRPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
MKYRH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 28)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MJK Jazykové kurzy
0
MTV Tělesná výchova
0
MKYRVOLPRE Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MKYRVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 7. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10240904.html