Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Kybernetika a robotika - Systémy a řízení

Studijní obor: Systémy a řízení katedra řídicí techniky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Systémy a řízení - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 340)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKYRBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BKYRPKPD Komunikační a presentační dovednosti V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 117 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 19 předmětů
117
BKYRPRO Projekt V této skupině musíte získat 7 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
7
BKYRZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 146
Povinné předměty oboru
BKYRPO3 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
BKYRH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 32)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BJK Jazykové kurzy
0
BKYRJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
BKYRVOLPRE Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [BKYRVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10240804.html