Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Otevřená informatika - Počítačové inženýrství_145440

Studijní obor: Počítačové inženýrství katedra měření
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Počítačové inženýrství - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MOIBME-K Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MOIP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
MOIPRO-K Projekt V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 49
Povinné předměty oboru
MOIPO2-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
MOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
0
MTV-K Tělesná výchova
0
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 85
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 35
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MOIVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 29. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1007606.html