Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení elektrotechniky_145126

Studijní obor: Ekonomika a řízení elektrotechniky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MEEMBME3-K Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MEEMP3-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
51
MEEMPRO4-K Projekt V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty oboru
MEEMPO5-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
26
Minimální počet kreditů 26
Volitelné předměty
MEEMH01-K Humanitní předměty
0
MTV-K Tělesná výchova
0
MEEMVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 107
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MEEMVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 4. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1006706.html