Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky_145106

Studijní obor: Ekonomika a řízení energetiky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Ekonomika a řízení energetiky - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MEEMBME3-K Bezpečnost magisterské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MEEMP2-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
50
MEEMPRO4-K Projekt V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty oboru
MEEMPO4-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
31
Minimální počet kreditů 31
Volitelné předměty
MEEMH01-K Humanitní předměty
0
MTV-K Tělesná výchova
0
MEEMVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MEEMVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1006606.html