Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy_144957

Studijní obor: Technologické systémy katedra elektrotechnologie
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Technologické systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MEEMBME-K Bezpečnost magisterské etapy
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MEEMP1-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 61 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
61
MEEMPRO1-K Projekt V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
11
Minimální počet kreditů 97
Povinné předměty oboru
MEEMPO1-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
10
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
MEEMH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MTV-K Tělesná výchova
0
MEEMVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MEEMVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1006306.html