Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Otevřená informatika - Počítačové systémy

Studijní obor: Počítačové systémy katedra měření
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Počítačové systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BOIBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BOIP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 89 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
89
BOIZAJ-K Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
0
Minimální počet kreditů 109
Povinné předměty oboru
BOIPO1-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 42 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
42
Minimální počet kreditů 42
Volitelné předměty
BOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
0
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BOIVOLPRE-K Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 151
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 29
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [BOIVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1006006.html